Αγωνιστική Ομάδα Optimist

Η Αγωνιστικές Ομάδες αποτελούνται απο Αθλήτες πιο προχωρημένου επιπέδου οι οποίοι έχουν περάσει από τα τμήματα της Ακαδημίας και της Προαγώνιστικης , εχουν περισσότερες ώρες προπόνησης καθώς επίσης συμμετέχουν όλο το χρόνο σε Διασυλλογικούς Αγώνες σε όλη την Ελλάδα , στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της κατηγορίας τους καθώς και σε Επιλεγμένους Αγώνες στο Εξωτερικό.

Βογιατζοπούλου Μαρία

Έτος Γέννησης 2004
Αριθμός Ιστίου 2824
Α.Μ. 24494

Κοκκίνη Αθανασία

Έτος Γέννησης 2003
Αριθμός Ιστίου 1371
Α.Μ. 30453

Κοτζακοζίδης Δημήτριος

Έτος Γέννησης 2007
Αριθμός Ιστίου 250
Α.Μ. 30533

Αγωνιστική Ομάδα Laser 4.7 / RDL

Aποτελείται απο Αθλήτες που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους στην κατηργορία Optimist και συνεχίζουν στις πιο απαιτητικές κατηγορίες Laser 4.7 και RDL . Συμμετέχουν όλο το χρόνο σε Διασυλλογικούς Αγώνες σε όλη την Ελλάδα , στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της κατηγορίας τους καθώς και σε Επιλεγμένους Αγώνες στο Εξωτερικό.

Κάτσικας Νικόλαος

Έτος Γέννησης 1992
Αριθμός Ιστίου 181006
Α.Μ. 12066

Τσέτσος Χαράλαμπος

Έτος Γέννησης 2000
Αριθμός Ιστίου 193188
A.Μ. 19330

Κανδύλης Δήμος

Έτος Γέννησης 2002
Αριθμός Ιστίου 181006
Α.Μ. 24495

Ραλλάκης Ιωάννης

Έτος Γέννησης 2003
Αριθμός Ιστίου 2360
Α.Μ. 26233

Κατιγιαννάκης Ιωάννης

Έτος Γέννησης 2002
Αριθμός Ιστίου 925
Α.Μ. 24340

Φουντουκίδης Μιχαήλ

Έτος Γέννησης 1997
Αριθμός Ιστίου
Α.Μ. 20601

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter